Oferint serveis complementaris a la universitat per aconseguir una educació superior integral per formar professionals globalment preparats per un futur de canvis i incerteses.

Alguns projectes al Campus Diagonal Besòs

Millora de la comunicació català, angles i espanyol

Camp Barcelona – Xior experience