La Cooperativa Cercles Cercles agrupa serveis per oferir a les escoles i famílies:

OIKOS-KAIROS-MET BARCELONA