La nostra aportació a la millora de l’anglès del nostre sistema educatiu es basa en la proposta de GET.

GET (Global English Track) és el nostre soci fundador que vetlla per la millora del nivell d’anglès de l’escola i la universitat.

La proposta de GET (www.globalenglishtrack.com) és col·laborar amb l’escola i la universitat per oferir un complement a l’ensenyament de l’anglès a l’escola a través d’una extraescolar que contempla totes les estapes. Des de P3 a segon de batxillerat, d’una manera col·laborativa amb el departament d’anglès de l’escola, s’aporta un equip de professionals amb l’anglès nadiu dirigit per l’especialista en comunicació i aprenentage de l’anglès com a segona llengua, el professor Cormac Walsh.

També en l’etapa universitària, oferim un complement pel perfeccionament de l’aprenentage dirigit a la millora de la comunicació especialment en moments de presentacions de tesis doctorals i treballs de final de grau i màster.