La Cooperativa Cercles es fa resó de les iniciatives de qualitat dirigides a mares i pares per poder incorporar les eines necessa`ries per respodre a les preguntes de dels pares i mares d’avui dia.